Avís Legal i Política de Privacitat

Finalitat de la pàgina web

Aquest lloc web té un caràcter merament informatiu, no constituint en cap cas un mitjà d’assessorament sobre cap de les àrees especificades en el mateix, per a això l’usuari haurà de dirigir-se a:

Acadèmia d’Escacs Josep Oms
Carrer Anselm Clavé 16 ent-1 25007 Lleida
Tel: 973 981 955
E-Mail: info@josepoms.com

Contingut de la pàgina web

La informació inclosa en el lloc web, ha seguit els requeriments demanats per la Llei, però de cap manera això implica que hagi d’estar necessàriament detallada, completa, exacta o mantenir actualitzada, degut en el cas a les variacions que puguin produir-se en la normativa , jurisprudència o altres documents d’interès considerats.

La utilització de la informació proporcionada a través d’aquest lloc web és responsabilitat exclusiva de l’usuari, i no és Acadèmia d’Escacs Josep Oms en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir així com de l’aplicació o ús concret que pugui fer de la mateixa.

Drets d’Autor i drets de propietat industrial

Els continguts que inclou el lloc web estan subjectes a una clàusula de drets d’autor, no permetent la reproducció dels mateixos, excepte autorització prèvia del titular Acadèmia d’Escacs Josep Oms. La informació de tercers que pogués incloure aquí està subjecta als corresponents avisos sobre drets de propietat intel·lectual corresponents als mateixos. Acadèmia d’Escacs Josep Oms és una firma registrada i la seva utilització està absolutament prohibida.

Dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades, Acadèmia d’Escacs Josep Oms informa que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, seran incorporades en un fitxer de clients i seran tractats de manera automatitzada. Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs en l’esmentat fitxer. La finalitat del fitxer és servir com a suport d’informació a la gestió fiscal, administrativa, comercial i comptable de l’empresa. Si ho desitja, pot dirigir-se a Acadèmia d’Escacs Josep Oms domiciliada al carrer Anselm Clavé 16 ent-1 25007 de Lleida per tal d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel · lació i oposició.

Enllaços

Acadèmia d’Escacs Josep Oms no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap a altres llocs o pàgines web que, si escau, poguessin incloure en el mateix, ja que no té cap tipus de control sobre aquests, de manera que l’usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que regeixin en els mateixos.